Chính sách quyền riêng tư

 CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

1. Mục đích và phạm vi thu thập

TreTuKy.vn và TreTuKy.net.vn cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng khi tham gia các khóa học và sử dụng dịch vụ tại website của chúng tôi. Thông tin cá nhân được thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn ở: họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cư trú, thông tin thanh toán và các thông tin khác liên quan đến việc đăng ký và tham gia khóa học.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sử dụng với mục đích:

  • Xác minh người dùng và cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc đăng ký và tham gia khóa học.
  • Liên lạc với khách hàng trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ việc học tập và giải đáp thắc mắc.
  • Cải thiện chất lượng dịch vụ và nội dung khóa học.
  • Gửi thông tin khuyến mãi, cập nhật về khóa học và dịch vụ mới, nếu khách hàng đồng ý.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình khách hàng có quan hệ với TreTuKy.vn và ít nhất là một năm sau khi quan hệ đó kết thúc, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu thời gian lưu trữ lâu hơn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty/Đơn vị sở hữu TreTuKy.vn, địa chỉ [địa chỉ cụ thể trên Website], Email tuan@tretuky.net.vn và số điện thoại 07.99.88.05.99.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

TreTuKy.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan mà không có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Mọi thông tin giao dịch và thanh toán đều được mã hóa bảo đảm an toàn.

6. Quyền của người dùng đối với thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, cập nhật hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của TreTuKy.vn.

7. Sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác

Website của TreTuKy.vn có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi để cải thiện trải nghiệm người dùng và thu thập dữ liệu về cách thức sử dụng website. Khách hàng có thể chọn không chấp nhận cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình.

8. Thay đổi chính sách

TreTuKy.vn có quyền thay đổi chính sách quyền riêng tư này tại bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website chính thức của chúng tôi.

Liên hệ

Mọi thắc mắc hoặc đề xuất liên quan đến chính sách quyền riêng tư này có thể được gửi đến tuan@tretuky.net.vn hoặc số điện thoại 07.99.88.05.99.