Bài 12: Hướng dẫn trẻ nhận biết đồ vật ở môi trường xung quanh

Các bước dạy trẻ:  (1).
Nhận biết đồ vật xung quanh
: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Tạo sự tập
trung chú ý và bảo  trẻ “Chỉ vào…… (đồ vật môi trường xung quanh)”. Hướng
dẫn trẻ tiến lại gần và chỉ vào đồ vật  đó. Khen thưởng việc làm theo chỉ
dẫn của trẻ. (2).
Nói tên đồ vật ở môi trường xung quanh: Dắt trẻ đến bên đồ vật xung quanh. Tạo sự tập 
trung chú ý và bảo trẻ chỉ vào đồ vật đó. Hỏi trẻ “Đây là cái gì ? ” Nhắc trẻ
nói tên đồ vật đó. Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ. 
Trong mỗi bước 1 và 2: Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần
dạy tiếp theo. Trẻ thực  hiện việc làm theo chỉ dẫn hoặc trả lời bạn bằng
cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp  nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng
những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà  không cần nhắcĐiều kiện trước tiên:  (1) Làm theo các chỉ dẫn từng bước một ở
bài 6 và nhận biết đồ vật. (2) Gọi tên đồ vật. Gợi ý cách dạy: (1) Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ
làm theo chỉ dẫn. (2) Làm mẫu gọi tên đồ vật.

Chỉ dẫnTrẻ thực hiện  Ngày
hướng
dẫnNgày trẻ tiếp thu được(1)
“Hãy chỉ vào.” 


(2).
“Đây là cái gì?”(1)
Tiến đến đồ vật và chỉ vào đồ vật đó.


(2)
Gọi tên đồ vật.(1)(2)(3)1. Cái bàn2. Cái ghế3. Cửa sổ4. Sàn nhà5. Bức tường6. Cửa ra vào7. Thảm/ chăn8. Đèn9. Bậc thang10. Kệ/ giá11. Rèm cửa12. Tủ lạnh13. Bồn rửa bát14. Giường tủ

Gợi ý bổ trợ: Để đạt được kĩ năng giúp trẻ, nên bắt đầu
dạy trẻ khi để đứng gần với đồ vật  rồi sau đó đứng cách xa dần.