Bài 13: Hướng dẫn trẻ nhận biết chức năng của dồ vật

Các bước dạy trẻ:

(1). Nhận biết đồ vật qua chức năng: 



+) Để đồ vật hoặc bức tranh lên bàn trước mặt trẻ. Tạo
sự tập trung chú ý và bảo trẻ: ví dụ  “Con quét nhà bằng cái gì?” (nhận
biết được cái chổi qua chức năng quét nhà). Hướng dẫn trẻ  chỉ vào đúng đồ
vật hoặc bức tranh.



+) Khen thưởng việc làm theo chỉ dẫn của
trẻ. Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ
dẫn của bạn bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng
chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn mà không cần
nhắc.  



(2). Nói tên đồ vật qua chức năng:



- Ngồi lên ghế đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú
ý và hỏi trẻ :



    
VD:



+)
Con tô màu bằng cái gì ?



+)
Nhắc trẻ gọi tên đồ vật “bút chì màu” hoặc “Con tô màu  bằng bút chì màu”. 



(3).
Nói được chức năng của đồ vật:



-
Ngồi lên ghế đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý và hỏi trẻ:



 +) Con làm gì với……..(tên đồ vật) ?



VD: Con làm gì bằng chiếc bút chì này ? (Khen và  thưởng cho trẻ)



-
Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ trả lời câu hỏi
của bạn bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối
cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý. 



Giáo cụ : Đồ vật. 



Điều kiện trước tiên: 



(1). Làm theo các chỉ dẫn từng bước một;nhận biết đồ vật
& làm theo chỉ dẫn với động từ chỉ  hành động. 



(2 và 3).
Nhận biết đồ vật qua chức năng và gọi tên đồ vật & nói được chức năng
đó. 



 












































































































Câu hỏi



Trẻ thực hiện



Ngày
hướng  dẫn



Ngày trẻ tiếp thu được



(1&2)Con quét nhà bằng
cái  gì?
” 


(3)Con làm gì với
chiếc bút  này?



(1)Chỉ
đúng đồ vật/ tranh. 


(2)Nói
được tên đồ vật qua chức năng 


(3)Nói
được chức năng của đồ vật



(1)



(2)



(3)



1. Viết bằng – Bút chì



2. Uống nước bằng -
Cốc



3. Ăn bằng – Dĩa, thìa



4. Cắt bằng – Kéo



5. Ngủ trên – Giường



6. Ngồi trên – Ghế



7. Nói chuyện qua -
Điện thoại



8. Tô màu bằng – Bút màu



9. Rửa tay bằng – Xà
phòng



10. Quét nhà bằng –
Chổi



11. Chải đầu bằng – Lược




 




Gợi ý bổ trợ: Chỉ dùng các đồ vật mà con bạn đã biết được
trong bài nhận biết đồ vật/ tranh  ảnh (ví dụ: phải tin chắc là con bạn đã
biết cái búa trước khi bạn dạy trẻ chức năng của cái  búa).