Bài 2: Hướng dẫn cách dạy trẻ làm những hoạt động, vận động thô

Các bước dạy trẻ: 

∙           Ngồi
trên ghế đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ “ Hãy làm như thế
này” trong khi đồng thời làm mẫu các hoạt động vận động thô. Nhắc trẻ làm
giống như chỉ dẫn và tăng cường việc bắt chước lại của trẻ. Bạn hãy gợi ý trẻ
ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. 

Trẻ
biểu lộ dần sự đáp lại khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng
chỉ  khen thưởng những lần trẻ bắt chước đúng mà không cần nhắc. 

∙ Điều kiện
trước tiên
: Ngồi lên ghế. 

∙ Gợi ý cách dạy:
Hướng dẫn cụ thể chân tay để trẻ bắt chước lại  

 


Chỉ dẫn


“Hãy làm như thế này”Khả
năng bắt chước 


của
trẻ Ngày hướng


dẫnNgày trẻ tiếp


thu được(1)(2)(3)1.
Đập nhẹ lên bàn2.
Vỗ tay3.
Vẫy tay4.
Giơ tay lên5.
Dậm chân6.
Vỗ nhẹ vào chân7.
Lắc đầu8.
Gật đầu9.
Quay đầu10.
Che mặt bằng tay11.
Vỗ nhẹ vào vai12.
Nhảy13.
Khoanh tay14.
Vỗ nhẹ vào bụng15.
Bước đều16.
Đưa tay ra17.18.
Chống tay lên eo19.
Xoa hai tay vào  nhau20.
Đập nhẹ lên bàn


 

∙ Gợi
ý bổ trợ
: Một số trẻ có thể học cách bắt chước gián tiếp qua đồ vật (ví dụ
như rung chuông, nhặt các hình khối vào trong rổ) nhanh hơn các hoạt động vận
động thô. Sau khi dạy  5 hành động để trẻ bắt chước, thăm dò những khả
năng bắt chước mới của trẻ; kĩ năng này có thể phổ biến.