Bài 3: Hướng dẫn dạy trẻ có những hành động với đồ vật

  Các bước dạy trẻ: Để
2 đồ vật giống nhau lên bàn. Ngồi ngang với bàn đối diện với trẻ. Thu hút sự
chú ý  của trẻ. Bảo trẻ “làm như thế này” trong khi đồng thời làm mẫu 1
hành động với một trong hai  đồ vật trên. Nhắc trẻ làm động tác giống như
bạn với độ vật kia và tăng cường khả năng bắt  chước của trẻ. Bạn hãy gợi
ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ thể hiện sự bắt chước 
khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần
trẻ bắt chước  đúng mà không cần nhắc. Vật liệu: Các đồ vật để thực hiện hành động. Điều kiện trước tiên: Ngồi lên ghế. Gợi ý cách dạy: Hướng dẫn cụ thể chân tay để trẻ bắt chước
lại.

 
Chỉ
dẫn


“Hãy
làm như thế này”Khả năng bắt chước


của trẻNgày


hướng dẫnNgày


trẻ tiếp được(1) (2) (3)1. Để các hình khối và
rổ2. Rung chuông3. Đẩy đồ chơi ô tô4. Vẫy cờ5. Đánh trống6. Đội mũ7. Viết nguệch ngoạc8. Lau miệng9. Nện búa đồ chơi10. Cho búp bê ăn11. Cầm điện thoại để
nghe12. Uống nước13. Thổi còi14. Chải tóc15. Tạo ra các hành
động với búp bê16. Xếp đồng xu thành
đống17. Hôn búp bê18. Dán tem vào giấy
 Gợi ý bổ trợ: Dạy những hành động bắt chước có liên
quan đến chơi mà trẻ thích.