Bài 27: Hướng dẫn trẻ bắt chước hoạt động theo thứ tự

Các bước dạy trẻ: (1). Vận động thô : Ngồi trên ghế đối diện và tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ “Hãy làm như
thế  này” và làm mẫu 2 vận động thô (ví dụ: vỗ tay và sau đó đập nhẹ lên
đầu bạn). Hướng dẫn trẻ  làm 2 động tác trên theo thứ tự mà bạn vừa
làm. (2). Hành động với đồ vật : Để 2 bộ đồ vật để nhận biết lên bàn (ví dụ: hai cái chuông và hai
lá  cờ). Ngồi ngang với bàn đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý,
bảo trẻ “Hãy làm như thế  này” và làm mẫu 1 hành động với mỗi đồ vật. Hướng
dẫn trẻ thực hiện hai hành động với mỗi  vật mà bạn vừa làm. Trong
mỗi bước 1 và 2:
Bạn
gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn  của
bạn hoặc làm theo những cách khác nhau với sự gợi ý ở mức độ thấp nhất. Cuối
cùng chỉ  khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời
đúng mà không cần nhắc. Giáo cụ: Các đồ vật  Điều kiện thực hiện: Làm theo “Các chỉ dẫn từng bước một”, bắt
trước những hoạt động vận động thô và hành động với đồ vật Gợi ý cách dạy:  (1). Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ
làm theo chỉ dẫn. (2). Làm mẫu hành động
vận động thô thứ hai khi trẻ đang bắt đầu làm theo hoạt động vận  động thô
thứ nhất. Dần dần làm mẫu cả hai hoạt động cùng một lúc. (3).
Hãy nói là bạn đang làm gì khi bạn đang làm mẫu hành động đó: Ví dụ: Nếu bạn
làm  mẫu sờ tay vào mũi sau đó vỗ nhẹ lên đầu, bạn hãy nói “sờ tay lên
mũi”, “Chạm tay lên  đầu” trong lúc bạn làm động tác đó dần dần bạn nhắc
trẻ bằng lời ít dần đi .  

Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày hướng dẫnNgày
trẻ tiếp thu được“Hãy làm như thế này”(1)(2)(3)1.2.3.4.5.
 

    Gợi ý bổ trợ: Bạn phải chắc chắn thay đổi các hoạt động trong hoạt động vận động thô
theo  thứ tự (ví dụ: Nếu bạn làm mẫu “Vỗ tay và sờ tay lên mũi”, hãy dạy
trẻ hoạt động khác sau  hoạt động vỗ tay như “Vỗ tay và vẫy tay”). Nếu con
bạn gặp khó khăn khi làm các hoạt động  theo thứ tự, thử kết hợp 1 hoạt
động vận động đi với 1 hành động với đồ vật (ví dụ: để 1  hình khối vào
trong rổ và đập tay lên bàn).