Bài 28: Hướng dẫn trẻ có hành động đi kèm với âm thanh

 Các bước dạy trẻ : Để
các đồ vật để nhận biết được sắp xếp theo loại trên bàn. Ngồi ngang bàn đối
diện với  trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ “Hãy làm như thế này”,
làm mẫu một hành động với đồ vật  và nói ra một âm thanh có liên quan tới
hành động đó (ví dụ: đẩy ô tô và nói “dìn”). Hướng dẫn  trẻ làm theo hành động
đó và nói được âm / từ đó . Khen và thưởng cho trẻ. Bạn gợi ý trẻ ít dần 
đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng
các cách khác nhau  với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen
thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ  dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần
nhắc . Giáo cụ: Các đồ vật.   Điều kiện trước tiên: Làm theo “Các chỉ dẫn từng bước một”; bắt
trước những hành động  với đồ vật, với âm thanh. 
Gợi ý cách dạy: (1) Hướng dẫn cụ thể chân tay để trẻ thực
hiện. (2) Nhắc lại câu nói mẫu khi trẻ đang thực
hiện hành động với đồ vật. 


Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày


hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu được“Hãy làm như thế này….”(1)(2)(3)1. Đẩy ô tô và nói
“dìn dìn”2. Để đồ chơi xuống trượt
và nói “gi gi..”3. Đập búa và nói “bùm
bụp”4. Uống nước và nói
“ừng ực”5. Nghe điện thoại và
nói “A lô”6. Nhặt con sư tử lên
và nói “Gầm”7. Bấm các phím Piano
đồ chơi và nói “Là la lá”   8. Làm giống các bước
nhảy của con ếch và nói “ếch  ộp”9. Kéo con rắn đồ chơi
và nói “Sừ sừ sừ”10. Giả vờ ăn bánh và
nói “măm măm”
 Gợi ý bổ trợ: Dạy bài này trong lúc chơi với trẻ.