Bài 29: Hướng dẫn trẻ xếp các mô hình khối theo mẫu

Các bước dạy trẻ : Để
các hình khối để nhận biết được sắp xếp theo loại lên bàn. Ngồi ngang bàn đối
diện  với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Xây dựng một mô hình khối bằng bộ
hình khối của bạn và bảo  trẻ “Con hãy dựng hình như thế này”. Hướng dẫn
trẻ dựng mô hình khối giống như bạn đang làm  bộ hình khối của con bạn.
Khen thưởng việc làm của trẻ. Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần  dạy
tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc làm theo các cách khác nhau với sự
hỗ trợ ở  mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng trẻ những lần trẻ
làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả  lời đúng mà không cần nhắc. Giáo cụ: Các đồ vật.  Điều kiện trước tiên: Làm theo “Các chỉ dẫn từng bước một”; bắt
trước những hành động  với đồ vật. Gợi ý cách dạy: Hướng dẫn cụ thể tay chân trẻ để trẻ tạo
dựng các mô hình khối. 


Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày
hướng  dẫnNgày trẻ tiếp thu đượcCon
hãy dựng hình như thế  này(1)(2)(3)1. Xếp bằng 1 hình
khối 2. Xếp bằng 2 hình
khối 3. Xếp bằng 3 hình
khối 4. Xếp bằng 4 hình
khối 5. Xếp bằng 5 hình
khối 
 

    
Gợi ý bổ trợ: Trước hết hãy dạy xếp hạng một hình khối .VD: Để 5 hình khối lên bàn ở  bên tay phải của con
bạn .+)
Bảo trẻ “Con hãy dựng hình như thế này”.+)
Lấy ra một hình khối từ bộ hình khối của bạn để ra giữa bàn và hướng dẫn
trẻ cũng lấy ra một hình khối giống như bộ hình khối của trẻ và đặt nó vào trước
hình khối của bạn.+) Nhắc lại bước làm này
cho một hình  khối, để hình khối của bạn vào các vị trí khác nhau để xây
dựng một mô hình. Khi độ chính xác của con bạn tốt lên, làm lại bước này với 2
hình khối và thêm nữa. Cuối cùng dạy con bạn tạo mô hình khối giống như
của bạn