Bài 31: Hướng dẫn trẻ nhận biết các phòng trong nhà

 Các bước dạy trẻ: (1).
Xác định vị trí của phòng
: Ngồi hoặc đứng đối diện với trẻ để tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ
“Đi đến…….(tên của phòng)”. Hướng dẫn trẻ đi đến đúng phòng và khen và thưởng
cho trẻ. (2).
Nói tên phòng:
Dẫn
trẻ đến một căn phòng. Tạo sự tập trung chú ý và nói “Chúng ta đang ở  đâu
đây?”. Hướng dẫn trẻ trả lời “Ở trong phòng ……(tên của phòng)” và khen và thưởng
cho  trẻ. Trong
mỗi bước 1 và 2:
Bạn
gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn  của
bạn hoặc trả lời theo các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối
cùng chỉ  khen thưởng trẻ khi trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng
mà không cần nhắc. Điều kiện trước tiên: (1) Làm được theo các chỉ dẫn; nhận biết
tranh và các đồ vật thuộc môi trường xung quanh.(2) Nói được tên đồ vật và đồ vật thuộc
môi trường xung quanh và xác định được vị trí của  phòng. Gợi ý cách dạy: (1) Dẫn trẻ đến phòng cần dạy. (2) Làm mẫu câu trả lời. Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày hướng dẫnNgày
trẻ tiếp thu được(1)
Đi
đến
” 


(2) Chúng ta đang ở
đâu?(1) Đi đến đúng phòng 


(2) Nói rõ tên phòng
đó(1)(2)(3)1. Phòng bếp2. Phòng ngủ 3. Phòng tắm 4. Phòng gia đình5. Phòng ăn6. Hành lang7. Nhà để ô - tô     8. Phòng của anh Huy(
anh/ chị em  ruột)9. Phòng khách 10.Phòng chơi
Gợi ý bổ trợ: Nếu con bạn có thể nhắc lại từ và nói tên
phòng, dạy bước 2 trong khi bạn  đang dạy con bạn bước 1 (ví dụ: sau khi
bạn và con bạn bước vào phòng, đưa ra câu hỏi theo  bước 2 và khen thưởng
câu trả lời). Nhớ trau dồi cho con bạn khả năng tổng hợp hóa nhận  thức
bằng cách hỏi trẻ “Con đang ở đâu?” trong suốt ngày mà trẻ ở trong phòng xác
định nào  đó. Nếu con bạn gặp khó khăn trong việc học các phòng theo ngữ
cảnh, đưa ảnh của các  phòng đó cho trẻ và dạy trẻ nói tên phòng (tham
khảo bài “Địa điểm”).