Bài 32: Hướng dẫn trẻ nhận biết cảm xúc qua tranh, ảnh

 Các bước dạy trẻ:  (1).
Nhận biết cảm xúc trong tranh
: Để tranh/ ảnh của một người đang diễn tả cảm xúc lên bàn  trước mặt
trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Chỉ vào……(cảm xúc)”. Hướng dẫn trẻ chỉ
vào  đúng tranh và khen và thưởng cho trẻ. (2).
Diễn tả cảm xúc
: Ngồi
lên ghế đối diện với trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Con hãy  làm
cho cô xem…….( cảm xúc )”. Hướng dẫn trẻ diễn tả cảm xúc đó và khen và thưởng
cho trẻ . Trong
mỗi bước 1 và 2:
Bạn
gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn  của
bạn hoặc làm theo các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối
cùng chỉ khen  thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời
đúng mà không cần nhắc. Giáo cụ: Ảnh của người đang diễn tả cảm xúc hoặc
tranh có sẵn miêu tả cảm xúc của người .Điều kiện trước tiên: Nhận biết được đồ vật, hành động và người
thân. 


Gợi ý cách dạy: 


(1) Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ
chỉ vào đúng bức tranh. (2) Làm mẫu diễn tả cảm xúc. 

Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày hướng dẫnNgày trẻ tiếp thuChỉ vào……” 


Hãy làm cho cô
xem…….(1) Chỉ vào đúng bức
tranh


(2) Diễn tả được cảm
xúc (1)(2)(3)1. Vui2. Buồn3. Tức giận4. Ngạc nhiên5. Hoảng sợ6. Buồn ngủ7. Ốm8. Mệt9. Bực bội10. Sợ

Gợi ý bổ trợ: Lấy các bức ảnh của các thành viên trong
gia đình đang diễn tả cảm xúc.