Bài 33: Hướng dẫn trẻ nhận biết địa điểm

 Các bước dạy trẻ: (1).
Nhận biết địa điểm:
Để các bức tranh chỉ địa điểm lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập
trung  chú ý và bảo trẻ “Chỉ vào…….”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào đúng tranh và
khen và thưởng cho trẻ . (2).
Nói tên địa điểm:
Ngồi lên ghế đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Đưa ra một
bức  tranh chỉ địa điểm và nói “Đây là tranh gì?”. Hướng dẫn trẻ nói được
tên địa điểm đó. Trong
mỗi bước 1và 2:
Bạn
gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn  của
bạn hoặc trả lời theo các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối
cùng chỉ  khen thưởng khi trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà
không cần nhắc. Giáo cụ: Các tranh ảnh hoặc các bức ảnh chụp đĩa
điểm: Điều kiện trước tiên: (1) Nhận biết được các bức tranh, các đồ
vật thuộc môi trường xung quanh và các căn phòng.(2) Nói được tên bức tranh, các đồ vật
xung quanh và các phòng đó. Gợi ý cách dạy:  (1) Làm mẫu câu trả lời và hướng dẫn cụ
thể chân tay trẻ để trẻ chỉ vào đúng bức tranh.(2) Làm mẫu nói tên địa điểm.  
Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày
hướng dẫnNgày
trẻ tiếp thu đượcChỉ vào ……” 


Đây là tranh gì ?(1) Chỉ vào đúng bức tranh chỉ địa điểm 


(2) Nói tên địa điểm
đó(1) (2) (3)1. Công viên2. Vườn bách thú3. Thư viện4. Bãi biển 5. Nông trường 6. Trường học7. Rạp xiếc 8. Sân bay9. Thành phố10.Cửa hàng tạp hóa11.Bệnh viện12.Lớp học13.Sân chơi14.Nhà ga15.Buổi tiệc sinh nhật


    
    Gợi ý bổ trợ: Lấy các bức tranh các địa điểm mà con bạn
thường lui tới.