Bài 34: Hướng dẫn trẻ làm theo chỉ dẫn từng bước

 Các bước dạy trẻ: Ngồi
trên ghế đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Đưa ra chỉ dẫn 2 bước một
(ví dụ:  “Chạm tay vào đầu, sờ tay lên mũi”). Nhắc trẻ thực hiện chỉ dẫn
theo thứ tự mà bạn vừa làm.  Khen thưởng việc làm theo chỉ dẫn của
trẻ.  Trong
bước trên
bạn
gợi ý trẻ ít dần trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của
trẻ  hoặc làm theo các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất.
Cuối cùng chỉ khen thưởng  những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả
lời đúng mà không cần gợi ý. Giáo cụ: các vật cần cho việc chỉ dẫn. Điều kiện trước tiên: làm được theo các chỉ dẫn từng bước một;
bắt trước các hành động  vận động thô theo thứ tự. Gợi ý cách dạy:  (1) Hướng dẫn cụ thể
chân tay trẻ để trẻ làm theo chỉ dẫn hoặc làm mẫu chỉ dẫn đó. (2) Nói rõ phần thứ hai
của chỉ dẫn vào lúc trẻ sắp sửa làm xong phần một của chỉ dẫn. Dần  dần
tiến đến nêu cả hai phần của chỉ dẫn đó cùng một lúc. (3)
Hạn chế dùng nhiều từ khí đưa ra chỉ dẫn. Ví dụ: bảo trẻ “Chạm tay vào đầu, sờ
tay lên  mũi” thay vì nói “Con hãy chạm tay lên đầu của con và lên mũi của
con”. Dần dần bắt đầu  thêm từ vào câu chỉ dẫn khi trẻ tiếp thu tốt
hơn.  
Chỉ dẫn hai bước mộtTrẻ thực hiệnNgày
hướng  dẫnNgày trẻ tiếp thu được(1)(2)(3)1.2.3.4.5.6.7.8.


Gợi ý bổ trợ: Kết hợp các mệnh lệnh từng bước một mà trẻ
đã nắm được để đưa ra các mệnh  lệnh hai bước một. Bạn phải chắc chắn thay
đổi cấu trúc của câu mệnh lệnh hai bước một (ví  dụ: Nếu bạn bảo trẻ “Vỗ
tay và sờ tay lên mũi”, hãy đưa ra câu mệnh lệnh hai bước một khác,  đi
cùng với vỗ tay như “Vỗ tay và vẫy tay bai bai”). Hãy đưa ra các chỉ dẫn hai bước
một có  liên đến nhau mà quen thuộc với trẻ (ví dụ: “Con hãy lấy quả bóng
và để vào rổ”).