Bài 35: Hướng dẫn dạy trẻ đưa hai đồ vật cùng lúc

Các bước dạy trẻ: Để
một vài đồ vật lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Đưa
cho  cô…… và……” (ví dụ: “Đưa cho cô cái ô tô và quả bóng”). Hướng dẫn trẻ
đưa cho bạn cả hai  đồ vật đó. Khen thưởng việc làm theo chỉ dẫn của
trẻ. Trong
bước trên
:
Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn
của  bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở độ thấp
nhất. Cuối cùng chỉ khen  thưởng trẻ những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn
hoặc làm đúng mà không cần nhắc. Giáo cụ: Các đồ vật.  Điều kiện trước tiên: làm được theo chỉ dẫn 2 bước một và nhận
biết được đồ vật. 
Gợi ý cách dạy: Hướng dẫn trẻ đưa tận tay cả hai đồ vật
cho bạn. Nói tên đồ vật thứ hai  trong khi trẻ đang với lấy đồ vật thứ
nhất. Dần dần bắt đầu yêu cầu trẻ đưa cho bạn đồng thời  cả 2 vật. Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu đượcĐưa
cho bạn cả hai đồ vậtVD: Đưa cho cô cái ô tô và  quả
bóng(1)(2)(3)1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Gợi ý bổ trợ: Hướng dẫn trẻ dùng hai tay lấy cả hai đồ
vật lên đồng thời cùng một lúc (ví  dụ: cầm một đồ vật trong tay này và
một đồ vật kia trong tay kia). Nếu con bạn gặp khó khăn  tiếp thu bài này,
hãy hạn chế dùng nhiều từ khi đưa ra chỉ dẫn (ví dụ: nói “quả bóng, ô tô” 
hơn là nói “Đưa cho cô quả bóng và ô tô”). Phải chắc chắn yêu cầu con bạn lấy
hai đồ vật lên  trong hai ngữ cảnh tự nhiên (ví dụ: “Con hãy lấy đôi giầy
và đôi tất của con”).