Bài 37: Hướng dẫn trẻ nhận biết nghề nghiệp

 Các bước dạy trẻ: (1). Nhận biết nghề phục vụ công chúng: Để ảnh của những người phục vụ công chúng
lên bàn  trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Con chỉ vào……
(tên của những người phục vụ  công chúng)”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào đúng ảnh
của người đó. (2). Nói tên nghề của người phục vụ công chúng: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ và tạo sự
tập  trung chú ý. Đưa ra bức ảnh của một người làm nghề phục vụ công chúng
và hỏi trẻ “Đây là  ai?”. Hướng dẫn trẻ chỉ đúng ảnh của người đó. 
Trong mỗi bước 1 và 2: Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy
tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời theo những cách khác
nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối  cùng chỉ khen thưởng những
lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần  nhắc. 
Giáo cụ: Tranh/ ảnh của những người làm nghề phục
vụ công chúng  
Điều kiện trước
tiên: (1). Nhận biết được tranh, người thân, đồ
vật thuộc môi trường xung quanh và phong cảnh.(2). Nói được tên tranh, người thân thuộc
môi trường xung quanh và phong cảnh. Gợi ý cách dạy: (1). Làm mẫu câu trả lời hoặc hướng dẫn
chân tay trẻ để trẻ chỉ vào đúng bức tranh.(2). Làm mẫu nói tên người phục vụ công
chúng. Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày
hướng dẫnNgày
trẻ tiếp thu được(1)Chỉ
vào……


(2)
Đây là ai?(1)
Chỉ vào đúng ảnh  


(2) Nói tên người làm
nghề phục vụ công chúng(1)(2)(3)1. Người cứu hoả 2. Chú công an3. Người đưa thư4. Cô giáo/ thầy giáo5. Người nông dân6. Người lao công7. Thợ cắt tóc 8. Người tiếp viên9. Người lái xe
buýt 10. Chú phi công11. Bác sĩ 12. Y tá 13. Người lái xe tải        Gợi ý bổ trợ: Bạn phải nhớ chỉ cho con bạn thấy những người
làm nghề phục vụ công chúng  khi bạn và con bạn đi ra ngoài cộng đồng.