Bài 38: Hướng dẫn trẻ làm động tác giả vờ

 Các bước dạy trẻ: Ngồi
trên ghế đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ “Giả vờ con……
(hành  động, con vật, người làm nghề phục vụ công chúng)” (ví dụ: “Giả vờ
con đang uống nước nào”).  Hướng dẫn trẻ làm hành động (ví dụ: đối với
hành động uống nước, trẻ đưa cốc lên miệng trước  và tạo ra âm thanh uống
nước). Trong
bước trên:
Bạn
gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của 
bạn hoặc làm theo các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối
cùng chỉ khen  thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời
đúng mà không cần nhắc
Giáo cụ: Đồ dùng sân khấu dùng để đóng giả người
làm nghề phục vụ công chúng (ví dụ: mũ  cứu hoả, dụng cụ đồ nghề của bác
sĩ) 
Điều kiện trước tiên: Làm theo chỉ dẫn từng bước một; bắt trước
các hành động với đồ vật;  làm theo chỉ dẫn với động từ chỉ hành động và
nói được tên đồ vật. Nói được tên con vật và  những người làm nghề phục vụ
công chúng. 
Gợi ý cách dạy: Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ làm
theo chỉ dẫn .   
Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày hướng dẫnNgày
trẻ tiếp thu đượcGiả vờ con…” Trẻ giả vờ làm hành
động hoặc  giả bộ làm con vật/ người làm  nghề phục vụ công chúng(1) (2) (3)1. Đang uống nước2. Đang chải đầu3. Đang rửa mặt 4. Đang đánh
răng 5. Đang liếm kem6. Đang lái ô tô7. Đang quét nhà8. Đang đội mũ9. Là con rắn10. Là con sư tử11. Là con chó12. Là con khỉ13. Là con ếch 14. Là con thỏ15. Là con mèo16. Là con chim17. Là công an18. Là thợ cắt tóc
     
Gợi ý bổ trợ: Đây là bài dạy vui nhộn, trẻ nên học cùng
với chị em ruột và bạn cùng lứa tuổi.