Bài 49: Hướng dẫn trẻ trao đổi thông tin xã hội

 Các bước dạy trẻ:  Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu
trẻ chú ý và nói một câu mang tính xã hội : “Tên  mẹ là (nói tên bạn)”.
Gợi ý trẻ để nói được các thông tin tương ứng về bản thân trẻ (VD:  “Con
tên là ...... (nói tên của trẻ )”). Khen và thưởng cho câu nói của trẻ. Càng về
sau càng giảm  gợi ý cho trẻ, dần dần chỉ khen thưởng trẻ khi trẻ thực
hiện đúng mà ít phải gợi ý nhất. Cuối  cùng chỉ khen và thưởng những câu
trẻ nói đúng mà không cần gợi ý . Điều kiện trước tiên : Trẻ trả lời được những câu hỏi mang tính
xã hội đơn giản, trao đổi  với nhau về các bức tranh/ đồ vật. Gợi ý cách dạy: Làm mẫu câu hỏi và đáp cho trẻ. Có thể kéo
dài thời gian bằng cách làm  mẫu câu trả lời của trẻ ngay sau khi bạn nói.
Mỗi lần làm trong 2 giây và giảm dần nhắc nhở  cho trẻ.  VD
(Các câu hỏi mang tính xã hội)Trẻ thực hiện


(Trao đổi những thông những thông tin tương đương)Ngày
hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu
được1. Tên mẹ là?2. Mẹ… tuổi?3.Mẹ sống ở…?4. Con thích chơi với…?5. Tên chú/ cô là..?6. Mẹ thích ăn?7. Tên bạn của mẹ là..?8. Tên ông / bà ngoại/ nội là…?9. Mẹ thích uống…?10.Chương trình ti - vi mẹ thích nhất
là…?
 Gợi ý bổ trợ: Sử dụng những câu hỏi mang tính xã hội mà trẻ tiếp thu
được để trao đổi.  Cuối cùng dạy con bạn trao đổi với nhau bằng các câu
phức (VD: “Khi đi công viên, con  thích hoặc “con ăn trưa”). Dạy con bạn
trao đổi với các bạn cùng lứa và trong một hoạt động  theo chu kỳ.