Bài 50: Hướng dẫn trẻ nói không biết với những thứ trẻ chưa biết

Các bước dạy trẻ:  1. Với các đồ vật mà trẻ chưa biết: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu
trẻ chú ý. Giơ lên  một đồ vật mà trẻ đã biết và hỏi “Đây là cái gì?” (trẻ
phải nhận biết được vật đó). Làm lại ba lần  hỏi trẻ về những thứ mà trẻ
đã biết. Sau đó giơ lên một đồ vật mà trẻ chưa biết và hỏi : “Đây là  cái
gì?”. Ngay lập tức bạn hãy gợi ý cho trẻ trả lời “Con không biết”. Khen và thưởng
cho câu trả  lời đó của trẻ. Càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ, dần dần
chỉ củng cố mỗi khi trẻ trả lời mà ít  phải gợi ý nhất. Cuối cùng, chỉ
củng cố những câu trả lời đúng mà không cần gợi ý. Hãy hỏi con  bạn một
cách ngẫu nhiên về những thứ mà trẻ đã biết hoặc chưa biết. Đồng thời qua mỗi
lần dạy  lại đổi đồ vật. 2. Với các câu hỏi mà trẻ chưa biết: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu
trẻ chú ý và hỏi trẻ  câu hỏi mà trẻ đã biết câu trả lời (VD: “Tên con là gì?”)
và trẻ phải trả lời được câu hỏi này.  Làm lại ba lần với những câu hỏi mà
trẻ có thể trả lời được. Sau đó hãy hỏi trẻ câu hỏi mà trẻ  không biết (VD:
“Ai đã phát hiện ra châu Mỹ?”). Ngay lập tức gợi ý cho trẻ trả lời: “Con
không  biết”. Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ. Càng về sau càng
giảm gợi ý cho trẻ, dần dần chỉ  củng cố mỗi khi trẻ thực hiện mà ít phải
gợi ý nhất. Cuối cùng chỉ củng cố những câu trẻ trả lời  đúng mà không cần
gợi ý. Hãy hỏi con bạn một cách ngẫu nhiên về những thứ mà trẻ đã biết 
hoặc chưa biết. Giáo cụ: Các đồ vật mà trẻ đã biết hoặc chưa biết. Điều kiện trước tiên:  (1). Nhận biết đồ vật, nhắc lại được các cụm
từ  (2). Biết nói “Con không biết ” với những
thứ chưa biết và trả lời những câu hỏi xã hội và về  kiến thức giản
đơn. Gợi ý cách dạy: Làm mẫu câu hỏi và đáp cho trẻ. Có thể kéo
dài thời gian bằng cách làm  mẫu câu trả lời của trẻ ngay sau khi bạn nói.
Mỗi lần làm trong 2 giây và giảm dần gợi ý cho  trẻ. 


Chỉ dẫnTrẻ trả lờiNgày hướng dẫnNgày
trẻ tiếp thu(1)
“Đây là cái gì?” 


(2)
Những câu hỏi khác
 (1-2
) “Con không biết”1.2.Gợi ý bổ trợ: Sau khi bạn làm thành công nhiều lần, hãy
yêu cầu con bạn sau khi trả lời  phải nhận biết được vật đó (VD: “Đây là
con dao”) và biết được câu trả lời cho những câu  hỏi mà con bạn chưa
biết.