Bài 6: Hướng dẫn trẻ làm theo chỉ dẫn từng bước một

Các bước dạy trẻ: Ngồi
lên ghế đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Đưa ra lời chỉ dẫn. Gợi ý
trẻ thực  hiện lời chỉ dẫn đó và khen thưởng thêm. Bạn hãy gợi ý trẻ ít
dần đi trong các lần dạy tiếp theo.  Trẻ thực hiện làm theo chỉ dẫn một
cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng  chỉ khen thưởng
những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn mà không cần nhắc.   Giáo cụ: Các vật cần thiết cho thực hiện chỉ dẫn.   Điều kiện trước tiên: Để thực hiện chỉ dẫn 2 ”đứng lên”, trẻ phải ngồi trên ghế.

  Gợi
ý cách dạy:
Hướng
dẫn cụ thể chân tay để trẻ làm theo chỉ dẫn.  
Chỉ dẫnKhả
năng làm theo  của trẻNgày hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu được(1)(2)(3)1. “Ngồi xuống”2. “Đứng lên”3. “Lại đây”4. “Để tay xuống”5. “Vẫy tay chào”6. “Ôm cô nào”7. “Giơ tay lên”8. “Vỗ tay”9. “Quay một vòng”10. “Nhảy”11. “Hôn cô nào”12. “Hãy vứt cái này
đi”13. “Đóng cửa”14. “Hôn gió”15. “Bật đèn”16. “Lấy giấy ăn”17. “Bật nhạc lên”  18. “Đặt vật này lên giá”19. “Đưa cô 5 cái”20. “Dậm chân”
  Gợi ý bổ trợ: Lựa chọn những chỉ dẫn mà bạn thấy phù hợp để yêu
cầu con bạn làm theo  trong ngày. Trong suốt quá trình bài giảng, những
chỉ dẫn thích hợp này sẽ mang lại những  cơ hội tự nhiên cho việc duy trì
và tổng hợp nhận thức của trẻ.