Bìa 5: Hướng dẫn trẻ cách vận động bằng miệng

Các bước dạy trẻ :

Ngồi
lên ghế đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ “Làm như thế này”
đồng thời làm mẫu một hoạt động vận động bằng miệng. Nhắc trẻ bắt chước
làm những động tác đó và tăng cường khả năng bắt chước của trẻ. Bạn hãy
gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo.  Trẻ thể hiện sự bắt chước
khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen  thưởng
những lần trẻ bắt chước đúng nhất mà không cần nhắc. 
Điều kiện trước tiên: Ngồi lên ghế, tạo sự giao tiếp bằng mắt;
bắt chước những hoạt động  vận động thô và chính xác. 
Gợi ý cách dạy: Hướng dẫn cụ thể bằng tay để đặt mồm của
trẻ vào vị trí đúng. Dùng giáo  cụ ở mà có thể làm dễ dàng hơn khả năng
bắt chước của trẻ (ví dụ: dùng còi hoặc bong bóng  xà phòng để thổi, dùng
kẹo que để thè lưỡi ra). 

Chỉ dẫn


“Hãy làm như thế này”Khả năng bắt  chước của trẻNgày hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu được(1) (2) (3)1. Há miệng ra2. Thè lưỡi ra3. Mím môi4. Chạm răng vào nhau5. Thổi6. Cười7. Cau mày8. Hôn9. Để lưỡi lên đầu
răng10. Để lưỡi ra ngoài
môi dưới

Gợi ý bổ trợ: Để đạt được mục tiêu của chương trình này.
Nếu bạn đang hướng dẫn những  hoạt động bắt chước bằng miệng, tốt nhất là
nên đi đôi với một âm phát ra đồng thời với hoạt  động khi nó bắt đầu. Nếu
bạn gặp khó khăn trong việc nhắc lại một hoạt động, cố gắng sử  dụng gương
để con bạn nhìn cả sự phản chiếu hoạt động của bạn trong gương khi bạn
làm  mẫu và dần dần không dùng gương nữa.