Bài 15: Hướng dẫn trẻ nhận biết âm thanh xung quanh

 Các bước dạy trẻ: (1).
Chỉ vào các bức tranh và miêu tả âm thanh
:Đặt
các bức tranh miêu tả âm thanh lên bàn  trước mặt trẻ. Bật băng để trẻ
nghe âm thanh. Hỏi trẻ “Con vừa nghe thấy gì?”. Hướng dẫn trẻ  chỉ vào
đúng bức tranh miêu tả âm thanh vừa nghe thấy. (2).
Gọi tên âm thanh
:Bạn
hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo làm theo chỉ dẫn  của
bạn bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất . Cuối cùng chỉ
khen thưởng  những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà
không cần nhắc. Giáo cụ : Những đồ vật có thể tạo âm thanh từ môi
trường xung quanh và băng cát - sét.Điều kiện trước tiên(1). Nhận biết được tranh và hành động
trong tranh . (2). Nói được tên của các vật tạo ra âm
thanh trong tranh và các hành động.
Gợi ý cách dạy : (1). Làm mẫu câu trả lời hoặc hướng dẫn cụ
thể chân tay để trẻ chỉ vào đúng bức tranh.(2). Làm mẫu câu trả lời đúng .  
Câu hỏiTrẻ thực hiệnNgày hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu được(1)
và (2):
Con
vừa nghe thấy  gì?(1) Chỉ vào đúng bức


tranh
miêu tả âm thanh  vừa nghe.


(2) Nói được tên âm
thanh  đó.(1)(2)(3)1. Tiếng chuông điện
thoại kêu2. Tiếng đồng hồ kêu
tích tắc3. Tiếng ếch kêu4. Tiếng hắt hơi5. Tiếng chó sủa6. Tiếng vẹt kêu7. Tiếng em bé khóc8. Tiếng mèo kêu9. Tiếng chim hót10. Tiếng bóng nảy11. Tiếng ôtô nổ máy12. Tiếng vòi phun nước13. Tiếng lợn kêu14. Tiếng bò rống15. Tiếng uống nước16. Tiếng búa đập
Gợi ý bổ trợ : Bắt đầu với những âm thanh mà con bạn có
thể đã quen với nó. Có thể thu  băng những âm thanh thường xuyên có trong
môi trường xung quanh nhà bạn.