Bài 16: Hướng dẫn trẻ chỉ vào đồ vật trẻ muốn

 Các bước dạy trẻ:(1).
Chỉ vào đồ vật đứng một mình:
Ngồi lên ghế ngang với trẻ. Giơ 1đồ vật mà trẻ thích
lên (đồ  ăn hoặc đồ chơi). Hỏi “Con muốn cái gì?”. Hướng dẫn trẻ dùng ngón
tay chỉ vào thứ mà trẻ  muốn. Ngay lập tức đưa thứ đó cho trẻ. Cho phép
trẻ chơi đồ chơi hoặc ăn đồ ăn mà trẻ muốn. (2).
Chỉ vào đồ vật đứng cùng với một vật khác mà trẻ không thích
: Ngồi lên ghế ngang với trẻ.  Giơ 1
vật mà trẻ thích và 1 vật mà trẻ không thích lên. Hỏi “Con muốn gì?”. Hướng dẫn
trẻ chỉ  vào đồ vật mà trẻ thích. Ngay lập tức đưa thứ đó cho trẻ. (3).
Chỉ vào đồ vật ở trên bàn
: Để 1 vật mà trẻ thích và một vật mà trẻ không thích
lên bàn xa  tầm tay của trẻ. Hỏi trẻ “Con muốn cái gì?”. Hướng dẫn trẻ chỉ
về phía vật mà trẻ thích. Ngay  lập tức đưa thứ đó cho trẻ. (4).
Chỉ vào đồ vật mà không gợi ý bằng lời nói
: Để một vài vật mà trẻ thích và một vài
vật mà  trẻ không thích lên bàn xa tầm tay của trẻ. Đợi một vài giây. Nếu
trẻ với về phía vật mà trẻ thích,  gợi ý câu trả lời. Ngay lập tức đưa vật
đó cho trẻ. Nếu trẻ không với hoặc không chỉ vào vật mà  trẻ thích, hãy dỗ
trẻ bằng cách làm mẫu nhấc một vật lên rồi sau đó đặt vật đó trở lại trên
bàn  hoặc cho trẻ đến gần một vật trong 1 vài giây rồi sau đó đặt vật đó
trở lại trên bàn .  Trong
mỗi bước 1, 2 , 3 và 4: Làm lại từng bước trên và gợi ý trẻ ít dần đi trong các
lần  dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn bằng các cách khác nhau
với sự hỗ trợ ở mức độ thấp  nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ
làm đúng theo chỉ dẫn mà không cần nhắc . Giáo cụ : Những vật mà trẻ thích (đồ ăn và đồ chơi
và những vật mà trẻ không thích. Điều kiện trước tiên : Ngồi lên ghế. Gợi ý cách dạy : Làm mẫu cách thực hiện chỉ dẫn hoặc hướng
dẫn cụ thể chân tay trẻ   
Câu hỏiTrẻ thực hiệnNgày hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu được(1-3)
Con
muốn cái gì?(1-4) Chỉ vào vật mà
trẻ  muốn.(1) (2) (3)1. Một vật mà trẻ
thích.2. Một vật mà trẻ
thích và một vật mà  trẻ không thích.3. Một vật mà trẻ
thích và một vật mà  trẻ không thích để lên bàn.4. Không gợi ý bằng
lời nói.


Gợi ý bổ trợ : Phải chắc chắn dùng đồ vật mà con bạn
thích thực sự. Thay đổi đồ vật  trong suốt quá trình dạy để tránh làm cho
trẻ chán. Làm mẫu nói tên của vật mà trẻ thích khi  trẻ chỉ vào vậy đó.
Khuyến khích trẻ thực hành trong các ngữ cảnh tự nhiên .