Bài 19: Hướng dẫn trẻ trẻ lời những câu hỏi thường ngày

 Các bước dạy trẻ: Ngồi
lên ghế ngang với trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và hỏi 1 câu hỏi xã hội. Hướng
dẫn trẻ  trả lời câu hỏi đó và thưởng cho trẻ. Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi
trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ  làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời
bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất.  Cuối cùng chỉ
khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời mà không cần
nhắc. Điều kiện trước tiên: Làm theo chỉ dẫn từng bước một và bắt chước
nói các từ. Gợi ý cách dạy: Đợi một chút rồi hãy nhắc trẻ. Làm mẫu
ngay câu trả lời đúng rồi ngừng  làm mẫu trong khoảng 2 giây cho lần dạy
sau.  
Ví dụ các câu hỏi xã hộiTrẻ trả lờiNgày
hướng  dẫnNgày
trẻ tiếp  thu được(1)(2)(3)1. Con tên là gì  ?2. Con lên mấy tuổi  ?3. Hôm nay con có khỏe
không ?4. Con sống ở đâu  ?


Con sống với ai  ?5. Anh/chị con tên là
 ?6. Con thích chơi cái
gì nhất  ?7. Bố/ mẹ con tên là
 ?8. Con thích ăn gì  ?9. Con đi học ở đâu ?10. Con thích chương
trình ti vi  nào ?11.
Nhà con ở địa chỉ nào ?12.
Số điện thoại của nhà ?13.
Con thích uống gì ?14. Con thích đồ chơi
gì ?15. Sinh nhật con vào
ngày nào ?16. Cô giáo con tên gì
?

Gợi ý bổ trợ: Trước hết thực hành câu hỏi bằng sự bắt chước
bằng lời nói để đảm bảo phát  âm đầy đủ, rõ ràng.