Bài 20: Hướng dẫn trẻ chỉ ra hành động nhân vật qua tranh, ảnh

Các bước dạy trẻ: (1).
Nói câu hành động trong tranh:
Ngồi lên ngang với trẻ.Tạo sự tập trung chú ý và đưa
một  bức tranh của một người đang làm hành động. Hỏi trẻ ‟Cô ấy/ông ấy họ
đang làm gì ? ‟.Hướng  dẫn trẻ nói tên hành động đó.Khen và thưởng cho
trẻ. (2).
Nói tên hành động bằng cách khác:
Ngồi lên ghế ngang với trẻ. Tạo sự tập trung chú ý
và làm một hành động.Hỏi trẻ Cô đang làm gì đây ? Hướng dẫn trẻ nói tên
hành động đó. Khen và thưởng cho trẻ. (3).
Tự mình nói tên hành động:
Hướng dẫn trẻ làm 1 hành động (hướng dẫn chân tay trẻ
làm hành động đó hoặc làm mẫu hành động để trẻ bắt chước). Hỏi trẻ ‟Con
đang gì vậy ? ‟.Hướng dẫn  trẻ nói tên hành động đó.Khen và thưởng
cho trẻ. 
Trong mỗi bước 1, 2 và
3:
Bạn
gợi trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo.Trẻ làm theo chỉ  dẫn của
bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp
nhất.Cuối  cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc
trả lời đúng mà không cần  nhắc. Giáo cụ : Đồ vật để làm hành động và tranh chỉ hành
động. Điều kiện cho trước: Làm theo chỉ dẫn hành động và nói tên
hành động trong tranh.Gợi ý cách dạy: Làm mẫu và nói tên hành động.  

Câu hỏiTrẻ trả lờiNgày hướng dẫnNgày
trẻ tiếp thu đượcCô đang làm gì đây ?


Con đang làm gì vậy ?(1)(2)(3)1. Đứng lên2. Ngồi xuống3. Vỗ tay4. Vẫy5. Ăn6. Uống7. Quay8. Nhảy9. Thổi10. Ngủ11. Đá12. Đọc 13. VẽGợi bổ trợ: Lấy của người trong gia đình đang làm hành
động. Chắc chắn nâng cao khả  năng tổng quát hoá của trẻ bằng cách bảo trẻ
nói tên hành động bằng cách khác và tự trẻ nói  tên hành động trong ngữ
cảnh tự nhiên.