Bài 21: Hướng dẫn trẻ nhận biết các vật giống nhau

 Các bước dạy trẻ: Để
vài vật lên bàn trước mặt trẻ. Đưa cho trẻ 1 vật giống hoặc tương xứng với 1
trong  những vật để trên bàn. Bảo trẻ Con hãy xếp vật này vào chỗ của vật
giống nó/ tương xứng với  nó. Hướng dẫn trẻ đặt vật đó lên trên hoặc đứng
đằng trước mặt của vật giống nó hoặc tương  xứng với nó. Khen thưởng việc
làm theo chỉ dẫn của trẻ. Bạn hãy gợi ý trẻ ít trong các lần dạy  tiếp
theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự
hỗ trợ ở mức  độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm
đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng  mà không cần nhắc. Giáo cụ: Những đồ vật và những bức tranh giống hệt
nhau, chữ cái, vật được tô mầu, con số và các hình dạng. Điều kiện cho trước: Ngồi lên ghế. Gợi ý cách dạy : (1) Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ
thực hiện chỉ dẫn. (2) Dùng cách gợi ý vị trí của vật bằng
các đồ vật lên bàn gần trẻ hơn. 

Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày


hướng


dẫnNgày trẻ


tiếp thu


đượcCon hãy xếp vật này
vào chỗ của  vật giống nó/ tương xứng với nóĐặt
vật đó lên trên hoặc  đứng đằng trước vật giống  nó hoặc tương xứng
với nó.(1)(2)(3)1. Các vật giống hệt
nhau2. Các bức tranh giống
hệt nhau3. Tranh đặt vào đồ
vật4. Đồ vật đặt vào
tranh5. Màu sắc6. Hình dạng7. Chữ cái8. Con số9. Các đồ vật không
giống hệt nhau10. Những đồ vật liên quan đến  nhau(Ví dụ bút chì đặt lên giấy)


Gợi ý bổ trợ: Trước hết hãy chọn những vật mà nó có thể
lắp vào các vật khác hoặc nằm  lên trên vật kia (ví dụ: cái cốc, thìa hoặc
đĩa). Bạn nên chọn ít nhất 3 đồ vật để trên bàn và  thay đổi vị trí của
các đồ vật đó để làm tăng khả năng phân biệt của trẻ.