Bài 22: Hướng dẫn giúp trẻ nhận biết màu sắc

 Các bước dạy trẻ: (1).
Nhận biết màu sắc:
Để những vật có màu sắc lên trên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập
trung  chú ý và bảo trẻ “Chỉ vào……(tên của màu sắc)”. Ví dụ: “Con hãy chỉ
vào mầu đỏ nào”. Hướng  dẫn trẻ chỉ vào đúng màu sắc và khen thưởng việc
thực hiện của trẻ. (2). Nói tên màu sắc: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Tạo sự tập
trung chú ý và giơ một vật có  màu sắc lên, hỏi trẻ: “Đây là màu gì?”. Hướng
dẫn trẻ nói lên màu sắc đó và khen thưởng trẻ.  Trong
mỗi bước 1 và 2:
Bạn
gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn  của
các bạn hoặc làm theo các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức thấp nhất. Cuối
cùng chỉ khen  thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời
đúng mà không cần nhắc. Giáo cụ: Giấy tô màu hoặc đồ vật có màu sắc. Điều kiện trước tiên: (1) Nhận biết tranh. (2) Nói được tên đồ vật và tranh. Gợi ý cách dạy: (1) Hướng dẫn cụ thể
chân tay trẻ để trẻ chỉ và đúng màu sắc. Dùng cách gợi ý vị trí của vật 
bằng cách để đồ vật có màu sắc mà bạn đang hỏi để gần trẻ hơn. (2) Làm mẫu nói tên màu sắc. 

Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày hướng dẫnNgày
trẻ tiếp thu được(1)
“Chỉ vào……” 


(2)
“Đây là màu gì?”(1) Chỉ vào đúng màu
sắc


(2) Nói tên màu sắc đó(1)(2)(3)1. Màu xanh da
trời 2. Màu đỏ3. Màu vàng4. Màu xanh lá cây5. Màu trắng6. Màu đen7. Màu đỏ mận8. Màu da cam9. Màu hồng10. Màu nâuGợi ý bổ trợ: Cố gắng tình cờ dạy trẻ kỹ năng để nhận
biết màu sắc có ý nghĩa. Xếp những  vật mà trẻ thích có màu sắc khác nhau
lên trước mặt trẻ nhưng đừng để cho trẻ với được.  Khi trẻ đòi lấy 1 vật
nào đó, hỏi trẻ vật đó màu gì trước khi đưa vật đó cho trẻ. Ví dụ: để 1 
cái ô tô màu vàng, 1 quả bóng màu xanh da trời và 1 cái kẹo màu xanh lá cây lên
bàn. Nếu  trẻ đòi lấy cái kẹo màu xanh lá cây, giơ nó lên và hỏi “Cái kẹo
này màu gì?”. Hướng dẫn trẻ  trả lời và đưa cái kẹo đó cho trẻ.