Bài 23: Hướng dẫn trẻ nhận biết hình dạng

 Các bước dạy trẻ: (1).
Nhận biết hình dạng:
Để các hình lên mặt bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và
bảo  trẻ “Chỉ vào…… (tên của hình đó)”, ví dụ: “Con hãy chỉ hình tròn”. Hướng
dẫn trẻ chỉ vào  đúng hình dạng và khen thưởng việc thực hiện của
trẻ. (2). Nói tên hình dạng: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ, tạo sự tập
trung chú ý và giơ một hình lên.  Hỏi trẻ “Đây là hình gì?”. Hướng dẫn trẻ
nói lên được hình đó và khen thưởng trẻ. Trong
mỗi bước 1 và 2:
Bạn
gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn  của
bạn hoặc trả lời bằng các hình khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối
cùng chỉ  khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời
đúng mà không cần nhắc. Giáo cụ: Các hình.  Điều kiện trước tiên: (1) Nhận biết đồ vật và tranh, xếp các
hình giống nhau. (2) Nhận biết các hình, nói được tên đồ
vật và tranh. Gợi ý cách dạy: (1) Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ
chỉ vào đúng hình. Dùng cách gợi ý vị trí của vật  bằng cách để hình mà
bạn đang hỏi trẻ gần trẻ hơn. (2) Làm mẫu nói tên hình đó. 

Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày
hướng dẫnNgày
trẻ tiếp thu(1) “Chỉ vào……” 


(2) “Đây là hình 
gì?”(1)Chỉ
vào đúng hình 


(2)Nói
tên hình đó(1)(2)(3)1. Hình tròn2. Hình vuông3. Hình tam giác4. Hình chữ nhật5. Hình thoi6. Hình bầu dục7. Hình ngôi sao8. Hình trái tim
 
Gợi ý bổ trợ: Bắt đầu chọn những hình có 3 kích thước
khác nhau mà có cùng màu sắc,  sau đó giới thiệu những hình có 2 kích thước
(ví dụ: các hình bằng đường vẽ ). Cuối cùng  dạy trẻ nói lên hình của đồ
vật (ví dụ: giơ 1 cái hộp lên và hỏi trẻ “Đây là hình gì?”).