Bài 24: Hướng dẫn trẻ nhận dạng chữ cái

Các bước dạy trẻ: (1).
Nhận biết chữ cái:
Để các chữ cái lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo
trẻ  “Chỉ vào ……(tên của chữ cái đó)”. Hướng dẫn trẻ chỉ đúng chữ cái và
khen thưởng việc thực  hiện của trẻ. (2).
Nói tên chữ cái:
Ngồi
lên ghế đối diện với trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và giơ 1 chữ cái lên. 
Hỏi trẻ “Đây là chữ gì?”. Hướng dẫn trẻ nói được tên chữ cái đó và khen thưởng
cho trẻ. Trong bước 1 và 2: Bạn gợi ý ít dần đi trong các lần dạy tiếp
theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc làm theo các cách khác nhau với sự
hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen  thưởng những lần trẻ làm
đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc. Giáo cụ: Các chữ cái.  Điều kiện trước tiên: (1) Nhận biết tranh  (2) Nói được tên bức tranh   Gợi ý cách dạy: (1) Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ
chỉ vào đúng chữ cái. Dùng cách gợi ý vị trí của vật  bằng cách để chữ cái
mà bạn đang hỏi ở gần trẻ hơn. (2) Làm mẫu nói tên chữ cái đó.  
Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu được(1)
“Chỉ vào……” 


(2)
“Đây là cái gì ?” Chỉ vào đúng chữ cái và nói tên chữ cái đó(1)(2)(3)1. A/a- Ă/ă- Â/â2. B/b3. C/c4. D/d5.Đ/đ6. E/e7. Ê/ê8. G/g9. H/h10. I/i11. K/k12. L/l13. M/m14. N/n15. O/o- Ô/ô- Ơ/ơ16. P/p17.Q/q18. R/r19. S/s – T/t – U/u- Ư/ư20. V/v – X/x- Y/y


Gợi ý bổ trợ: Nếu gặp khó khăn trong việc học chữ cái,
thử chọn các chữ cái có 3 kích thước  (ví dụ: chữ bằng nhựa) để làm tăng
khả năng phân biệt của trẻ.