Bài 42: Hướng dẫn trẻ nhận biết và diễn đạt về giới tính

Các bước dạy trẻ:

(1).
Nhận biết về giới:
Đặt một hoặc một số tranh ảnh con trai hay con gái lên bàn ngay trước 
mặt trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý và nói: “Con hãy chỉ cho mẹ ...” (ví dụ: cô gái). Hướng
dẫn trẻ chỉ  đúng các bức tranh ảnh và khen thưởng lại cách thức thực hiện
của trẻ. Càng về sau càng giảm  gợi ý cho trẻ, dần dần khen và thưởng cho
trẻ mà ít phải gợi ý nhất. Cuối cùng khen và thưởng  cho trẻ những cách
trẻ làm đúng mà không cần gợi ý. (2).
Nêu đúng tên giới:
Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý, đưa ra một bức
tranh,  ảnh và hỏi trẻ “Đây là cái gì?”. Hướng dẫn trẻ gọi đúng giới tính
(ví dụ: đó là con trai). Khen và  thưởng cho trẻ. Càng về sau càng giảm
gợi ý cho trẻ, dần dần chỉ khen và thưởng cho trẻ những  khi trẻ trả lời
đúng mà ít phải gợi ý nhất. Cuối cùng khen và thưởng lại cho trẻ những câu trẻ
trả  lời đúng mà không cần gợi ý. 
Giáo cụ: Các tranh ảnh nam hay nữ.  Điều kiện trước tiên: (1)
Nhận biết các bức tranh ảnh và những người có đặc điểm giống. (2)
Nhận biết giới tính, gọi tên các bức tranh ảnh những người thân trong gia đình.
Gợi ý cách dạy: (1) Có thể cầm tay trẻ để hướng dẫn trẻ đi
đúng hình. Gợi ý về vị trí bằng cách đặt các tranh ảnh  bạn đang hỏi lại
gần con bạn hơn. (2) Làm mẫu việc dán
nhãn cho giới tính để quan sát.  
Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu được(1)Con
hãy chỉ ...


(2) Đây là cái gì ?(1)
Chỉ đúng bức tranh,  ảnh 


(2) Xác định (dán
nhãn)  được giới tính (1)(2)(3)1. Bé trai2. Bé gái3. Người đàn ông4. Người phụ nữ


Gợi ý bổ trợ: Hãy dùng các tranh, ảnh miêu tả về giới
trong tạp chí. Các tranh, ảnh đó phải  rõ ràng, dễ hiểu đối với trẻ. Cuối
cùng hãy dạy con bạn xác định giới của người thân trong  gia đình (VD: “Bố
là đàn ông hay đàn bà ?” hoặc “Con là nam hay nữ ?”).