Bài 43: Hướng dẫn trẻ trả lời các câu hỏi về đồ vật và tranh ảnh

 Các bước dạy trẻ: 1. Với đồ vật: Bạn ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Cho trẻ xem một số đồ vật và hỏi trẻ
về một số  đồ vật đó (xem ví dụ trong bảng). Gợi ý cho trẻ trả lời các câu
hỏi (xem ví dụ trong bảng). Khen  và thưởng cho trẻ. Càng về sau càng giảm
gợi ý cho trẻ, dần dần khen và thưởng cho trẻ mà ít  phải gợi ý nhất. Cuối
cùng chỉ khen và thưởng cho trẻ những cách trẻ làm đúng mà không cần  gợi
ý. 2. Với tranh ảnh: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Cho trẻ xem một bức
ảnh của một người thân  đang làm việc tại một địa điểm cụ thể nào đó (ví
dụ: bố đang nấu ăn ở trong bếp). Hãy hỏi trẻ về  bức ảnh đó (xem ví dụ
trong bảng). Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi. Khen và thưởng cho trẻ. Càng 
về sau càng giảm gợi ý cho trẻ, dần dần chỉ khen và thưởng cho trẻ những khi
trẻ trả lời đúng mà  không cần gợi ý. Dạy trẻ những câu hỏi phân biệt về
một đồ vật hoặc một bức tranh riêng lẻ. Lúc  đầu dạy trẻ phân biệt hai câu
hỏi về cùng một đồ vật hoặc một bức tranh, sau đó đồng thời với  mỗi bức
tranh đặt thêm một câu hỏi . Giáo cụ: Đồ vật và một số bức ảnh người trong gia
đình đang làm việc tại một địa điểm nào đó. Điều kiện trước tiên: (1) Đồ vật: Xác định đồ
vật, màu sắc, chức năng, chủng loại và vị trí của đồ vật.(2) Tranh ảnh: Nhận biết
người thân trong gia đình, các hoạt động, nơi chốn, cảm xúc.Gợi ý cách dạy: Trả lời mẫu cho trẻ. 

Câu hỏi ví dụ

Câu trả lời ví dụ

Ngày
hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu đượcHỏi về đồ vật: 


1. “Cái gì đây?” 


2. “Nó màu gì?” 


3. “Con làm gì với
nó?” 


4. “Chuối thuộc loại
gì?” 


“Quả chuối” 


“Màu vàng” 


“Con ăn nó” 


“Chuối thuộc loại hoa
quả”1. “Cái gì đây?” 


2. “Nó màu gì?” 


3. “Con làm gì với
nó?” 


4. “Con mua nó ở đâu?”“Cái kẹo mút” 


“Nó màu đỏ” 


“Con mút nó” 


“Con mua ở cửa hàng”Hỏi
về tranh ảnh: 


1. “Ai đây?” 


2. “Mẹ đang làm
gì?” 


3. “Mẹ đang ở
đâu?” 


4. “Mẹ đang cảm thấy
thế nào?” 


“Mẹ” 


“Mẹ đang cười” 


“Mẹ ở trong phòng khách”


“Mẹ rất vui”
Gợi ý bổ trợ: Nếu con bạn gặp khó khăn trong khi học bài
này, hãy cố gắng sắp xếp câu  hỏi theo thứ tự đặt sẵn và sau đó dần dần
hỏi trẻ một cách ngẫu nhiên. Lưu ý là con bạn  không nhất thiết phải đáp
ứng đủ các điều kiện ở trên để có thể trả lời nhiều câu hỏi về đồ  vật hay
tranh ảnh (ví dụ: Nếu con bạn đã biết tên đồ vật và màu sắc, hãy dạy con bạn
trả lời  các câu hỏi : “Cái gì đây?” và “Cái đó màu gì?”).