Bài 44: Hướng dẫn trẻ trả lời có/ không (với đồ vật)

Các bước dạy trẻ: 1. Trả lời : Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Cho
trẻ xem một đồ vật và hỏi “Đây có phải là  ...... (tên đồ vật) hay không”
(ví dụ: “Đây có phải là chiếc xe hơi không?”). Gợi ý cho trẻ trả lời 
“Có”. Khen và thưởng câu trả lời của trẻ. Càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ,
dần dần khen và  thưởng cho trẻ những lần trẻ trả lời đúng mà ít phải gợi
ý nhất. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng  cho trẻ những khi trẻ trả lời đúng
mà không cần gợi ý. 2. Trả lời không: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu
cầu trẻ chú ý cho trẻ xem một đồ vật và  hỏi trẻ “Đây có phải là ......
(tên đồ vật khác) hay không ?” (“Đây có phải quả táo không?”).  Hướng dẫn
cho trẻ trả lời “Không, đó là ...... (tên một đồ vật khác)”, (ví dụ: “Không. Đó
là chiếc  ô tô”). Khen và thưởng cho trẻ. Càng về sau càng giảm gợi ý cho
trẻ, dần dần chỉ khen và thưởng  những lần trẻ làm đúng mà ít phải gợi ý
nhất. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng cho trẻ những khi  trẻ trả lời đúng mà
không cần gợi ý. 3. Trả lời ngẫu nhiên không:
Ngồi trên ghế đối diện với trẻ xem một đồ vật và hỏi  trẻ “Đây có
phải là...... (tên một đồ vật khác) hay không?” hoặc “Đây có phải là ......
(tên đồ vật  đó) hay không?”. Gợi ý trẻ trả lời “có” hoặc “Không, đó là
......”. Khen và thưởng cho trẻ. Càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ, dần
dần chỉ khen và thưởng cho trẻ những khi trẻ trả lời đúng mà ít phải gợi ý
nhất. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng những khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi
ý. Giáo cụ: Đồ vật 
Điều kiện trước tiên: Trả lời “có”/ “không” với những đồ vật mà
trẻ thích hoặc không  thích, nhận biết (dán nhãn) đồ vật, bắt chước lại
lời nói, nhận biết được những đồ vật giống và khác nhau. Gợi ý cách dạy: Trả lời mẫu cho trẻ.  
Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày
hướng dẫnNgày
trẻ tiếp thu được(1)
Đây có phải là ... (tên đồ vật) không ?
 


(2)
Đây
có phải là (tên đồ vật) khác hay không?
” 


(3)
Hỏi ngẫu nhiên câu 1 và 2.(1) Đúng” 


(2)
Không,
đó là ... (tên đồ vật đó)
” 


(3) Trả lời hoặc 
không, đó là...(1) (2) (3)1. Có 2. Không 3. Trả lời ngẫu nhiên “có” hoặc “không”


Gợi ý bổ trợ: Cuối cùng hãy dạy con cách trả lời “có”
hoặc “không” với câu hỏi về hành  động (ví dụ: “Cô gái này đang vỗ tay
phải không?”) và những câu hỏi mang kiến thức  chung (ví dụ: “Vào mùa hè
có tuyết không?”).