Bài 45: Hướng dẫn bé nhận biết chức năng của các bộ phận cơ thể

 Các bước dạy trẻ:  1.
Biết tên bộ phận cơ thể theo chức năng:
Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu
trẻ chú ý và  hỏi “Con ...... (một chức năng nào đó, ví dụ: ăn) bằng gì?”.
Gợi ý cho trẻ chỉ đúng và nói tên bộ  phận cơ thể. Khen và thưởng cho câu
trả lời của trẻ. Càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ, dần  dần chỉ khen và
thưởng khi trẻ trả lời đúng mà ít phải gợi ý nhất. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng 
những khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý. 2.
Nhận biết chức năng các bộ phận cơ thể:
Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu
trẻ chú ý và  hỏi: “Con thường làm gì với ...... (với tên bộ phận nào đó,
ví dụ : tay) của mình ?”. Hướng dẫn  trẻ nói được chức năng của bộ phận
đó. Càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ, dần dần chỉ khen  và thưởng khi
trẻ trả lời đúng mà ít phải gợi ý nhất. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng những khi
trẻ  trả lời đúng mà không cần gợi ý. 
Điều kiện trước tiên: Xác định và nói được tên các bộ phận của
cơ thể, nhận biết đồ vật  qua chức năng của chúng. Gợi ý cách dạy: Trả lời mẫu cho trẻ. 


Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày
hướng dẫnNgày
trẻ tiếp thu đượcCon thường…bằng gì ?


Con làm gì với … của
con ?(1) Chỉ và gọi
tên  được bộ phận của cơ thể


(2) Nêu được chức năng
của các bộ  phận1.
Nhìn - bằng mắt2.
Ngửi - bằng mũi3.
Nghe - bằng tai4.
Nếm - bằng miệng5.
Sờ - bằng tay6.
Đi - bằng chân7.
Hít hơi - bằng mũi8.
Chớp - bằng mắt9.
Nói chuyện - bằng miệng10.
Hôn - bằng môiGợi ý bổ trợ: Gần đây bạn đã đánh giá và khen thưởng sự
tiến bộ của con bạn chưa? Có thể  đã đến lúc cần có sự khen thưởng mới mẻ
và thú vị hơn.