bài 46: Hướng dẫn trẻ cách phân loại đồ vật và gọi tên theo từng loại

Các bước dạy trẻ:

1. Biết phân loại đồ vật: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Đưa cho
trẻ xem một đồ vật loại bất kỳ  và yêu cầu trẻ gọi tên được bức tranh ấy (VD:
“Cái gì đây?”, “Con mèo”). Bạn tiếp tục hỏi trẻ  “... (tên của đồ vật đó, VD:
mèo) thuộc loại gì?”. Gợi ý cho trẻ trả lời đúng chủng loại của vật  đó (VD:
“Mèo là động vật”). Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ. Càng về sau càng
giảm  gợi ý cho trẻ, dần dần chỉ khen và thưởng cho trẻ mỗi khi trẻ trả
lời đúng mà ít gợi ý nhất. Cuối  cùng, chỉ khen và thưởng cho trẻ nhưng
khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý . 2. Gọi tên đồ vật theo chủng loại: (a). Trong tầm nhìn của trẻ: Đặt lên bàn ngay trước mặt trẻ những thẻ
biểu thị loại đồ vật. Hãy  nói với trẻ: “Con hãy nói tên ...... (một loại
đồ vật nào đó, VD: thức ăn)”. Gợi ý cho trẻ gọi tên  đúng đồ vật thuộc
loại đó (VD: bánh nhân thịt). Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ.
Càng  về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng chỉ khen và thưởng những
khi trẻ trả lời đúng mà  không cần gợi ý . (b). Ngoài tầm nhìn của trẻ: Ngồi trên ghế ngang bằng với trẻ. Yêu cầu
trẻ chú ý và nói: “Con  hãy nói tên ...... (một loại đồ vật nào đó , VD:
động vật)”. Gợi ý cho trẻ gọi đúng tên đồ vật  thuộc loại đó (VD: con hổ).
Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ. Càng về sau càng giảm gợi  ý cho
trẻ, dần dần chỉ khen và thưởng cho trẻ với những lần phải gợi ý thấp nhất.
Cuối cùng chỉ  khen và thưởng cho trẻ những khi trẻ thực hiện đúng mà
không cần nhắc . Giáo cụ: Các thẻ phân loại đồ vật (xem danh mục nguồn). Điều kiện trước tiên: Trẻ phân biệt được đồ vật, màu sắc, các
con số, chữ cái, hình dạng và  biết đối chiếu các loại đồ vật. Gợi ý cách dạy: Trả lời mẫu cho trẻ. 

    Chỉ
dẫnTrẻ
thực hiệnNgày hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu được(1) (tên đồ vật) thuộc loại gì ?


(2a-2b) Con hãy nói (tên loại đồ vật)


(1) Nhận biết loại đồ vật


(2a2b) Gọi tên một đồ vật thuộc loại đó1. Thức ăn2. Quần áo3. Động vật4. Đồ chơi5. Hoa quả6. Dụng cụ7. Rau quả8. Phương tiện giao thông9. Nhạc cụ10.Đồ đạc11.Các hình dạng12.Các chữ cái13.Các con sốGợi ý bổ trợ: Xem xét việc đồng thời dạy con bạn đánh
dấu các loại đồ vật và dạy bước 1 (VD: hỏi trẻ “Con gì đây?” trẻ trả lời
“Con mèo”; “Con mèo thuộc loại gì?”; trẻ trả lời  “Mèo là động vật”; “Con
giỏi lắm. Hãy chọn tranh con mèo”).