Bài 9: Hướng dẫn trẻ nhận biết tranh, ảnh

Các bước dạy trẻ:

(1)
Nhận biết tranh
: Đặt bức tranh lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ
“Hãy  chỉ vào…….. (tên của vật trong tranh)”. Nhắc trẻ chỉ vào bức tranh
và khen thưởng việc làm  theo chỉ dẫn của trẻ. (2)
Nói tên các bức tranh
: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Tạo sự tập
trung chú ý và đưa ra 1 bức  tranh cho trẻ nhìn. Hỏi trẻ “đây là cái gì”?
Nhắc trẻ nói lên bức tranh đó và khen thưởng câu trả  lời đó của
trẻ. Trong
mỗi bước 1 và 2:
Bạn
hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong những lần dạy tiếp theo. Trẻ thực hiện  theo
các chỉ dẫn bằng các cách khác nhau và sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng
chỉ khen  thưởng những lần trẻ đúng, theo chỉ dẫn hoặc làm đúng mà không
cần nhắc. Giáo cụ : Tranh ảnh các đồ vật. Điều kiện trước tiên: (1) Kết hợp những bức tranh dễ nhận
biết. (2) Làm theo 10 - 15 chỉ dẫn từng bước một
và có thể nhận biết 10 - 15 đồ vật. (3) Gọi tên các đồ vật. Gợi ý cách dạy: (1) Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ
chỉ vào bức tranh. (2) Làm mẫu gọi tên bức tranh. Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu được(1)
“Chỉ vào” 


(2)
“Đây là cái gì?”(1) Chỉ vào đúng bức
tranh 


(2) Gọi tên bức tranh
đó (1)(2)(3)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

Gợi ý bổ trợ: Bắt đầu với những bức tranh đồ vật mà trẻ
đã học cách nhận dạng. Những bức  tranh đó bề ngoài phải dễ dàng nhận thấy
(ví dụ: Bức tranh1 quả táo phải là một quả táo  đứng một mình, khác hẳn
với một quả táo ở trên cây). Ảnh của đồ vật có liên quan đến trẻ  (như 1
bức ảnh chụp chiếc giường của trẻ hoặc một bức ảnh đôi giầy của trẻ) sẽ giúp
trẻ  tăng khả năng hệ thống hoá nhận thức.